Blog

Poka Yoke Eğitimi

Poka-Yoke Eğitimi , “arızaya karşı emniyet alma” veya “hata önleme” anlamına gelir. Dikkatsizlikten kaynaklanan hataları önlemek çalışanların davranışını şekillendiren bir kısıtlama veya bir işin doğru şekilde yapılması için, işin nasıl yapılacağına dair limitler koyularak olası hatanın önlenmesi metodudur. Poka-Yoke kavramı Toyota Üretim Sistemi’nin bir parçası olarak doğmuştur.